Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby vo Vranove nad Topľou
Lekárenská pohotovostná služba po prerokovaní s MleK podla § 63 ods. 1 pís. f) zákona c. 140/1998 Z. z. V znení neskorších predpisov bude poskytovaná:

pondelok – piatok:
sobota – nedeľa:od 17:00 hod do 21:00 hod
od 7:30 hod do 12:00 hod od 13:00 hod do 21:00 hod
(od 12:00 hod do 13:00 hod - obed. prestávka)1.12.2016
Štvrtok
do 20.00 Farmis
od 20.00 Farmis
2.12.2016
Piatok
do 20.00 Prima
od 20.00 Prima
3.12.2016
Sobota
do 20.00 Juh
od 20.00 Juh
4.12.2016
Nedela
do 20.00 Prima
od 20.00 Prima
5.12.2016
Pondelok
do 20.00 Schneid.
od 20.00 Schneider
6.12.2016
Utorok
do 20.00 Karolin.
od 20.00 Karolínka
7.12.2016
Streda
do 20.00 Dr.Max
od 20.00 Dr.Max NsP
8.12.2016
Štvrtok
do 20.00 Prima
od 20.00 Pri medveďoch
9.12.2016
Piatok
do 20.00 Centrum
od 20.00 Centrum
10.12.2016
Sobota
do 20.00 Blíženci
od 20.00 Blíženci
11.12.2016
Nedela
do 20.00 Sofia
od 20.00 Sofia
12.12.2016
Pondelok
do 20.00 Prima
od 20.00 Prima
13.12.2016
Utorok
do 20.00 Blíženci
od 20.00 Blíženci
14.12.2016
Streda
do 20.00 Farmis
od 20.00 Farmis
15.12.2016
Štvrtok
do 20.00 Dr.Max
od 20.00 Dr.Max mesto
16.12.2016
Piatok
do 20.00 Prima
od 20.00 Prima
17.12.2016
Sobota
do 20.00 Centrum
od 20.00 Centrum
18.12.2016
Nedela
do 20.00 Schneid.
od 20.00 Schneider
19.12.2016
Pondelok
do 20.00 Prima
od 20.00 Jozef
20.12.2016
Utorok
do 20.00 Dr.Max
od 20.00 Dr.Max NsP
21.12.2016
Streda
do 20.00 Karolín.
od 20.00 Karolínka
22.12.2016
Štvrtok
do 20.00 Centrum
od 20.00 Centrum
23.12.2016
Piatok
do 20.00 Prima
od 20.00 Prima
24.12.2016
Sobota
do 20.00 Sofia
od 20.00 Sofia
25.12.2016
Nedela
do 20.00 Blíženci
od 20.00 Blíženci
26.12.2016
Pondelok
do 20.00 Prima
od 20.00 Prima
27.12.2016
Utorok
do 20.00 Farmis
od 20.00 Farmis
28.12.2016
Streda
do 20.00 Prima
od 20.00 R O Z M A R Í N
29.12.2016
Štvrtok
do 20.00 Karolín.
od 20.00 Karolínka
30.12.2016
Piatok
do 20.00 Blíženci
od 20.00 Blíženci
31.12.2016
Sobota
do 20.00 Dr.Max
od 20.00 Dr.Max mesto
1.1.2017
Nedela
do 20.00 Juh
od 20.00 Juh