K zmluvným partnerom lekárne patria všetky zdravotné poisťovne:

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Našimi stálymi dodávateľmi liekov sú renomované farmaceutické firmy:

Unipharma, a. s.; Phoenix, a. s.; Med - Art, s. r. o.; Unimed; Sanitas, a. s. a ďalšie menšie distribútorské firmy.