Z histórie lekárne:

Lekáreň Rozmarín vznikla privatizáciou poliklinickej lekárne v roku 1995.

Od roku 1995 do roku 2006 pôsobila lekáreň v priestoroch vranovskej polikliniky. Od roku 2006 po bezdôvodnej výpovedi zo strany nových prenajímateľov polikliniky lekáreň prechádza do priestorov budovy odborovej rady - bývalá sociálna poisťovňa - na ulici M. R. Štefánika.

Ešte v roku 2006 lekáreň vytvorila svoju pobočku v obci Nižný Hrabovec v budove obecného zdravotníckeho strediska.

1. júla 2009 začína svoju činnosť Lekáreň Rozmarín v nových priestoroch Súkromnej polikliniky Rozmarín, situovanej na ul. Hlovíkovej – areál Vranovskej nemocnice.

Kolektív lekárne Rozmarín v súčasnosti tvoria dvaja farmaceuti, päť laborantiek a jeden administratívny pracovník.